EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Ebru Sanatı

Ebru Sanatı, kâğıt süsleme sanatlarının en önemlilerinden biridir. Bütün Osmanlı sanatlarında olduğu gibi usta-çırak usulü ile öğrenilen ve sanatçının iradesi dışında birçok değişkenden etkilenen bir sanattır.

Ebru; renklerin suyla dansının yarattığı bir ahenktir. Zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebru, geri dönüşü olmayan, tekrarı olmayan, çok değişkenli bir sanattır. Birçok eski eserde süsleme amacıyla kullanılan ebru, geleneksel el sanatlarımızdan olmasına rağmen yakın zamana kadar unutulma tehlikesi ile karşı karşıyaydı. Ancak Ebru Ustaları’nın gayretleri ve yeni öğrenciler yetiştirmeleri ile ayakta kalmaya devam etmektedir. Bu hassasiyeti bilen marka ve firmalar, etkinliklerinde bu sanatı kullanarak, sorumluluklarını yerine getirmektedirler.

Ebru Sanatı

Kategoriler