EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Hat Sanatı

Hat sanatı denilince, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir.

Türk Hat Sanatı, Türklerin İslamiyeti kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle sanat yazılarıdır. Arap harfleri, Türklerin İslamiyete geçmesiyle yavaş yavaş estetik unsurlar kazanmaya başlamış ve Türklerin İslam âleminde oldukları çağda önemli bir sanat dalı haline gelmiştir.

Bu yazı sisteminde harflerin çoğu kelimenin başına, ortasına ve sonuna gelişlerine göre bünye değişikliğine uğrar. Sanat haline dönüşüyle pek kıvrak bir şekle bürünen harflerin, birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, hele aynı kelime veya cümlenin çeşitli birleşimlerle yazılabilme imkânı, bu yazılara, sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur.

Ülkemizde genellikle 'hat sanatı' ve 'kaligrafi' aynı çerçevede anılıyor olsa da aslında farklı konulardır. Temelde her ikisini de güzel yazı yazma sanatı olarak adlandırabiliriz. Fakat Hat Sanatı deyince akla ilk gelen şey; eski harflerle yazılan dini içerikli yazılardır.

Kaligrafi Sanatı: Latin harfleri kullanarak güzel yazı yazma sanatıdır. Kaligrafi de amaç değişik motifler kullanarak yazıyı olduğundan farklı bir kimliğe büründürmektir. Genellikle dik ve yatay çizgilerden oluşan Latin harflerini simetrik bir şekilde kâğıda dökmek kaligrafinin en temel unsurlarından birisidir.

Hat Sanatı

Kategoriler