EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Akrobat

AkrobatTehlikeli oyunlar yapan gösteri sanatçısı, canbazdır.

Akrobatlar, tehlikeyi umursamayan, halkı eğlendirmek ve seyircilere imkânsız gibi görünen birçok hareketleri başarmak için çok defa hayatlarını tehlikeye atarlar.

Ancak akrobatların başına bir kaza geldiği pek seyrek görülür.

Bunun sebebini, antrenman yapmış ve numaralarını büyük bir titizlikle hazırlamış olmalarında aramak gerekir.

Aslında akrobasi sanatının heyecanla seyredilmesinin nedeni, tehlikeye karşı duruşlarıdır.

Kategoriler