EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Karagöz ile Hacivat

Karagöz oyunu 18.yy.dan itibaren halkın en sevilen eğlence türlerinden biri olmuştur. Kendi mizah anlayışımıza, sanat zevkimize ve estetik anlayışımıza göre biçimlendirilen ve geliştirilen bir kültür mirasımızdır.

 

Geleneksel Karagöz Hacivat Oyunu, günümüzde ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezidir. Okullarda yeni nesillere kültür mirasımızı öğretmek, kültürel etkinliklerde yerli ve yabancı gruplara kültürümüzü hatırlatmak ve tanıtmak amaçlı Karagöz oyunları sergilenir.

 

Karagöz Hacivat geleneksel bir Gölge Oyunu’dur. Ancak günümüzde beklentiler doğrultusunda geleneksel Karagöz oyununun yapısı korunarak sahne sunumu farklılaşmıştır. Bunlar; Karagöz ve Hacivat kuklalarıyla oynatılan Karagöz Kukla Tiyatrosu ve profesyonel tiyatrocuların canlı oynadığı Canlı Karagöz Tiyatrosu’dur. Markalar, etkinliklerinde, hedef kitlenin beklentileri ve etkinlik çeşitlerinin uygunluğu doğrultusunda bu türleri halkla buluşturarak sosyal sorumluluklarını yerine getirirler.

B.N. Kukla Karagöz Oyunu fotoğraf galerisi

 • Askılı Palyaço
 • Askılı Palyaço
 • Çiçek Kız Palyaço
 • Çiçek Kız Palyaço
 • Fırfırlı Palyaço
 • Fırfırlı Palyaço
 • Gülen Palyaço
 • Gülen Palyaço
 • Kuyruklu Palyaço
 • Kuyruklu Palyaço
 • Papatya İspanyol
 • Papatya İspanyol
 • Şişman Palyaço
 • Şişman Palyaço
 • Süslü Soytarı Palyaço

B.N. Gölge Karagöz Oyunu fotoğraf galerisi

 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu
 • Gölge Karagöz Oyunu

B.N. Canlı Karagöz Oyunu fotoğraf galerisi

 • Canlı Karagöz ile Hacivat
 • Canlı Karagöz ile Hacivat
 • Canlı Karagöz ile Hacivat

Geleneksel Karagöz Oyunu Hakkında Bilgilendirme

Karagöz sanatçıları usta çırak ilişkisiyle yetişir. Tek sanatçının yeteneğine bağlı olarak oynatılır. Perdedeki tasvirlerin hareket ettirilmesi, değişik tiplerin seslendirilmesi, şive ve taklitlerin hepsi bir sanatçı tarafından yapılır. Karagözü oynatan sanatçıya Hayâlî, Hayalbaz ya da Usta denir. Sanatçının yanında kendisine yardım eden bir yardımcısı bulunur.

 

Oyunun hiç şüphesiz başrol oyuncusu Karagöz'dür. Okumamış halk adamıdır. Hacivat'ın kullandığı yabancı kelimeleri anlamaz ya da anlamaz görünüp, onlara yanlış anlamlar yükleyerek, ortaya çeşitli nitelikler çıkarırken, bir taraftan da Türkçe dil kuralları ile yabancı kelimeler kullanan Hacivat ile alay eder. Her işe karışır. Dobradır ve zaman zaman patavatsız yapısından dolayı zor durumlarda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır. Karagöz patavat, Hacivat ise çok akıllıdır ancak hiçbir zaman kendini beğenmiş gözükmez.

 

Karagözde müziğin yeri çok önemlidir. Oyun baştan sona müziklidir.

 

Karagöz oyunlarındaki kişilerin en önemli özelliği, değişik tiplerden seçilmiş olmalarıdır. Bunlar durağan, değişmez kişilikleri simgelerler. İstemlerini kullanma güçleri yoktur, bu yüzden sürekli kendilerini yinelerler. İlişkilerinde ve davranışlarında değişmezlik söz konusudur. Belli bir zamana da oturtulmamışlardır. Geçmişleri ve gelecekleri yoktur. Abartılmış kusurlar, özellikler tek kişide toplanmıştır. Dış görünüşleri önemlidir.

Geleneksel Karagöz dört bölümden oluşur. Oyun başlamadan önce perdeye göstermelik adı verilen görüntü yerleştirilir. Bu seyirciyi oyuna hazırlamak ve merak uyandırmak üzere yapılır. Göstermelik bir düdük sesi ile kaldırılıp oyun başlatılır.

1- Hacivat’ın semai söyleyerek perdeye geldiği, perde gazelini okuduktan sonra Karagöz’ü çağırdığı ve Karagöz’le Hacivat’ın kavga ettikleri giriş bölümüne mukaddime denir. Bu bölümde Hacivat’ın söylediği perde gazelinde oyunun bir öğrenme aracı ve gerçeklerin göstergesi olduğu belirtilerek felsefi, tasavvufi anlamı vurgulanır.

2- Muhavere bölümünde, oyunun başkişileri olan Karagöz ve Hacivat arasında geçen salt söze dayanan olaylar dizisinden sıyrılmış somutlaştırılmış ikili konuşma yer alır. Muhavere tekerleme biçiminde de olabilir. Bu bölümde Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri ve karşıtlıkları vurgulanır. Muhavereler oyunla ilgili olabildiği gibi ilgisiz de olabilir.

3- Asıl hikâyenin anlatıldığı, diğer tiplerin perdeye geldiği bu bölüme fasıl adı verilir. Oyun buradaki konuya göre isim alır. Fasılın sonunda oyuncular perdeden ayrılır, Hacivat ve Karagöz kalır.

4- Bitiş bölümü oyunun sonunun haber verildiği bölümdür. Bu bölümde Karagöz’le Hacivat oyundaki esprilerden ve yanlış anlamalardan dolayı seyirciden özür diler, bir sonraki oyunun duyurusunu yaparlar.

Karagöz oyununda diğer tipler; Tuzsuz, Çelebi, Matiz, Tiryaki, Beberuhi, Arnavut, Yahudi, Kürt, Laz, Zenneler vb.dir.

Kategoriler