EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca, insanlara doğru yolu gösteren, iyilikleri bildiren, doğruya sevk eden ve kötülüklerden sakındıran bir veli idi. Bu işi yaparken tabiatı icabı kendisine özgü bir yol tutmuştur. Böylece hakkın anlatılması ve cemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi için, meseleyi halkın anlayacağı bir dil ve üslup ile manidar ve esprili bir şekilde kısa ve öz olarak dile getirmiştir.

Nasreddin Hoca, birey ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımıştır. İnsanların aile, komşuluk, dostluk, ticari ilişkilerine ait toplumda gördüğü aksaklıkları düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla, nüktelerle dile getirmiştir. Onları düşünmeye ve doğruya sevk etmiştir. Dönemin ünlü kadılarının bile Nasreddin Hoca’dan yardım ve öğüt aldıkları söylenir. Nasreddin Hoca fıkraları, batı dillerine de çevrilmiştir.

Kategoriler