EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Orta Oyunu

Orta oyunu, çevresi izleyicilerle çevrili bir alan içinde oynanan, yazılı metne dayanmayan, içinde müzik, raks ve şarkının da bulunduğu doğaçlama bir oyundur. Genel olarak açık yerlerde ortada oynanır.

Orta oyununda gülmece öğesi, Karagöz oyunundaki gibi, yanlış anlamalara, nüktelere ve gülünç hareketlere dayanır. Oyunda çeşitli mesleklerden, yörelerden, uluslardan insanların, meslekî ve yöresel özellikleri, ağızları taklit edilir. Bunlar arasında Arap, Acem, Kastamonulu, Kayserili, Kürt, Frenk, Laz, Yahudi, Ermeni vb. sayılabilir. Orta oyununda kadın rolünü oynayan kadın kılığına girmiş erkeğe Zenne denir.

Orta oyunu yüzyıllar süren bir gelenektir. Seyircinin zevkleri değişse de seyirlik halk oyunları geleneğinin güçlü çizgileri günümüz modern tiyatrosunda kendisini hissettirmektedir.

Toplumumuzun mizah anlayışının birçok renkliliği ve çeşitliğiyle yansıtan orta oyunu eleştirel bir misyon yüklenerek yıllarca kendi insanını eğlendirirken, aynı zamanda toplumun aksayan yönlerine ayna tutmuştur.

Kategoriler