EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Semazen

Semâ, Türk tarihinin, ananesinin, inançlarının bir parçası olup, Hz. Mevlana (1207-1273) ilhamıyla oluşmuş ve gelişmiştir. Kemale doğru manevi bir yolculuğu, bir gidiş-gelişi temsil eder.

Sema ilmi yönden incelendiğinde, şu şekildedir:

Var olmanın temel şartı dönmektir. Varlıklar arasındaki müşterek benzerlik, en ufak zerreden en uzak yıldızlara kadar her birinin bünyesini teşkil eden atomlarındaki elektron ve protonların dönmesidir. Her şeyin döndüğü gibi insanoğlu da bünyesini teşkil eden atomlardaki mevcut dönmelerle, vücudundaki kanın dönmesiyle, topraktan gelip toprağa dönmesiyle, dünya ile beraber dönmesiyle doğal ve şuursuz olarak döner. Ancak insanı öbür varlıklardan farklı ve üstün kılan şey akıldır. Dönen Semazen varlıkların müşterek hareketine, semahıyla beraber aklı da iştirak ettirir...

Semazen hırkasını çıkarmakla, manen, ebedi âleme, hakikate doğar, orada yol alır... Başındaki sikkesi nefsinin mezar taşı, üstündeki tennuresi nefsinin kefenidir.

Kollarını çapraz bağlayarak, görünüşte "bir" rakamını temsil eden, böylece Allah'ın birliğini tasdik eden Semazen, Sema ederken, kolları açık, sağ eli dua edercesine göklere, Hak gözüyle baktığı sol eli yere dönüktür. Hak’tan aldığı ihsanı, halka açmasıdır. Sağdan sola kalbin etrafında dönerek, bütün insanları, bütün yaratılmışları, bütün kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklayışıdır...

Kategoriler