Kurumsal Motivasyon Hizmetleri

Motivasyon bir amaç için harcanan çabadır. Bu çaba kalben ve beynen gerçekleşeceği için hem akıl hem duygu bir aradadır. Çocuklarda motivasyon sağlamak için onların seçimleri, istekleri ya da duyguları doğrultusunda hareket edilmelidir. Yapılan her sağlıklı seçim çocuk için artı bir geri dönüş demektir. Bir yetişkin seçimlerini, istekleri ve kararları doğrultusunda şekillendirirken; bu durum çocuklarda yetişkinin katkıları ile belirlenir. Bu belirlenme belli çerçeveler içerisinde olarak ortaya çıkarılırken önemli olan çocuğun motivasyon kaynağının oluşması önemli olandır.

Motivasyon hizmetleri günümüzde kurumsal anlamda bir program dahilinde sunulur. Bunlardan biri olan yaratıcı drama; çocuğun yaşamında en temel durumdur. Dramanın içeriği aslında oyundur ve oyun bir çocuk için olmazsa olmazdır. Yaratıcı drama kapsamında çocuğa önce oyun verilir sonra canlandırması istenir. Yani drama bir öğrenme yöntemidir ve bu da hayata adım atan bir çocuk için bir prove niteliğindedir.

Kurumsal motivasyon hizmetlerinde önce çocuğa ulaşılır sonra ondan gelişim beklenir. Çocuk bu hizmetler dahilinde kendini daha iyi ifade etmeyi, yaratıcılılık duygusunun gelişmesini, sosyalleşmeyi, arkadaşlarla ilişkisini, iletişim anlamında becerilerinin artmasını kazanır. Dramatik anlamda her motivasyon kapsamlı etkinlikler çocuğun enerjisini boşaltır, gün içerisindeki sıkıntısını alır ve herşeyden önce bir çocuk deşarj olmak ister ve bu da sağlanır.

Kurumsal motivasyon hizmetlerinde her şey çocuk ilgisi ile başlar ve şekillenir. İlgili atölye çocuğun konuya yatkınlığı ile belirlenir ve amaca doğru ilerleme sağlanır. Mesela bir mutfak atölyesi içeriğinde olan bir çocuk motor becerileri kazanır, koordinasyonları gelişir, dikkati artar, algılama gücü yükselir. Kendini ifade etmeyi öğrenir ve bundan mutluluk duyar. Her ifade etme şekli de çocuğa birşeyler katar ve kendince üretebilme, yapabilme duygularını geliştirir. Çocuklara temel bir beceri kazandırmak zaruridir. Çocuk kazandırılmalıdır, paylaşma duygusunu öğrenmelidir, kendine güvenmelidir, yapabildiğine inanmalıdır. Bütün bunlar kurumsal anlamda bir motivasyon çerçevesinde gerçekleştirilir.

Motivasyona dair alınan her hizmet; çocuk sosyallleşmesinde artı katkıdır. Çocuk bilinçlenmeye başlar, çocuk kendi isteklerini bilerek hareket eder. Her çocuğun kendini ifade etme becerisi vardır ancak bu beceriyi gösterme eğitimi verilmelidir. Bu da çocuğu motive etmek demektir. Motive olan çocuk hayal kurmadan, yaratıcılığını geliştirmeye kadar ilerleme kaydeder. Çocuk sosyalleşir, çocuk üretir, çocuk düşünür ve kavramaya başlar. Yapılan her etkinlik çocuk için artı bir motive kaynağıdır. Bir çocuğun yaratıcılığında en önemli kavram yaratıcılık anlamında kurumsal motivasyonlarla desteklenme halidir. Mutlu olan bir çocuk hayatında her şeyin düzenli gittiğinin bir göstergesidir.

Kurumsal Motivasyon Nedir?

Herhangi bir kurumda çalışan bir personelin bireysel olarak değil, bütünün bir parçası olarak hissederek, takım ruhu anlayışıyla davranarak, kurum içerisindeki iletişim – etkileşim ve çalışmayı desteklemesini sağlayabilecek motivasyona sahip olmasıdır.

Kurumsal Motivasyon Etkinliklerinin Avantajları Nedir?

 • Personelin kurum içi çalışma performansını güçlendirir.
 • Kuruma bağlılık hissini güçlendiriri.
 • Diğer personellerle olan takım çalışması ve ekip ruhunu arttırır.
 • Personeller arası bağı kuvvetlendirir.
 • Daha başarılı olmayı sağlar.

Kurumsal Motivasyon Etkinlik Fikirleri Nelerdir?

 • Kurumun kuruluş yıl dönümü
 • Personelin doğrum günü
 • Farklı oyunlar
 • Tiyatro gibi parti ve grupların kurulması
 • Parti gibi organizasyonlar
 • Yelken takımı gibi hobi odaklı grupların kurulması
 • Piknik gibi aktiviteler
 • Profesyonel düzeyde elde edilmiş büyük başarıların kutlanması
 • Takımlar arası çam turnuvaları
 • Maskeli balo
 • Özgür giyim – kuşam uygulamaları
 • Herhangi bir alanda başarı sergileyen personelin ödüllendirilmesi
 • Yemek kursları
 • Personellere yiyecek, içecek, hediye çeki, hediye bilet gibi hediyelerin dağıtılması
 • Paintball gibi fiziksel aktivite grupları ve takımlar arası savaş turnuvaları

Kurumsal Animasyon ve Etkinlik Fikirleri

 

Bir şirketi  ayakta  tutan  güç, işine şevkle bağlanan çalışanlardır.

ÇALIŞANLARINIZI MOTİVE EDİN!

Sürekli şeffaflık çağında, çalışanlar şirketinden çok daha fazlasını talep ediyor. Bu talepleri saygıyla, özgünlük ve açıklıkla karşılamayı seçen, çalışan ihtiyaçlarını iş modellerinin parçası yapan şirketler, çalışanlarının içsel anlam ve amaç yolculuğunda onlarla birlikte yol alıyorlar. Çünkü artık çalışanların diğer tüm parçaların toplamından fazla olduğu biliniyor.

Her çalışanın farklı kişilik yapısı olduğundan, motive edici faktörler de farklılık gösteriyor. Şirketinde daha çok değer görmeyi isteyen özellikle Y ve Z kuşağı genellikle kendilerini belli bir rutine sokmayacak işleri tercih ediyorlar. Bu nedenle günlük rutinde yapılan farklı dokunuşta etkinlikler büyük öneme sahip oluyor.

Kendilerine yeni bilgiler sunulan çalışanlar, sevgi görme ve ilgilenilme gibi sosyal içerikli gereksinimlerini karşılayabiliyorlar.

Biz de bu gereksinim ve ihtiyaçları karşılayabilmek için; Çılgın Salılar, Mutlu Cumalar (Happy Fridays), Sağlıklı Saatler (Health Hours), Mutlu Saatler (Happy Hours), Motivasyon Günleri vb. gibi adlandırdığınız şirket içi / indoor etkinlikler; Aile Piknikleri, Şirket Piknikleri, Eğitim Toplantıları gibi şirket dışı / outdoor etkinlikler veya çalışanlar arasındaki fiziksel uzaklık gereken dönemlerde, ekiplerin iletişimi ve motivasyonunu sağlamak üzere planlayacağınız Online / Canlı Etkinlikler ile onlara verdiğiniz değeri daha da pekiştirmenize ve göstermenize yardımcı oluyoruz.