Buluşma Noktası markasını, Dönemsel İş Gücü Hizmetleri olarak 2008 yılında kurduk.
2008’de kuruluş vizyonumuz, etkinlik sektöründe insana dayalı animasyon hizmetleri ve dönemsel iş gücünde yaşanan sıkıntılara çözüm üretmekti. Çözümü ise çalışacak dönemsel iş gücünün eğitilmesinde görmüştük. Şimdi düşünüyoruz da o zamanlar yarı zamanlı sektör çalışanlarında nasıl da bir istikrarsızlık vardı!

Kuruluş misyonumuzu ise hem ofiste (içerde) hem de etkinliklerde (dışarıda) huzurlu ve destekçi bir çalışma ortamı oluşturmak istediğimizden, önce “No Panik, No Stres” gibi bir slogan şeklinde ifade etmeyi düşündük. Düşünsenize, neredeyse ömrünüzün yarısından fazlasını geçireceğiniz bir ortam oluşturuyorsunuz ve içinizden geçen şey huzur ve keyifle çalışmak oluyor. Hakkımız değil miydi? Tabi ki hakkımızdı. Fakat misyon dediğin olumlu olmalı diyerek, ‘Hem içerde hem de dışarıda mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak’ olarak olumladık. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de yazının devamında okuyacaksınız.

Vizyon ve misyonlar; evet, tamamlardı. Fakat bizi içten içe heyecanlandıran, bu firmayı kurmamıza asıl itici güç olan gizli bir misyonumuz daha vardı ve bu vizyon ancak uzun vadede gerçekleştirilebilirdi. Beklemeliydik, deneyimlemeliydik, zaten girdiğimiz bu yolda gerçekleşmekten başka seçeneği yoktu. Bu nokta da bu yazının devamında nihayete kavuşacak ikinci noktamız.

Peki çalışma ortamında mutluluk ne demekti? Hem ofiste (içerde) hem de etkinliklerde (dışarıda) nasıl olacaktı? Çözümümüz olan eğitimin sürekliliğini nasıl sağlayabilirdik? Nihayetinde yarı zamanlı bir ekip ile çalışıyorduk.

Her birimiz etkinlik sektöründeki dinamizmden vazgeçmeyen kişilerdik fakat mühendislik fakültelerinden mezunduk. Analitik düşünen beyinlerimiz bir formül üretmeliydi! Nihayetinde mutluluk formülümüzü aşağıdaki gibi oluşturduk.

Mutluluk formülümüz:

Mutluluk= Birlik Olmak + Dahil Etmek + Paylaşmak + Standart Oluşturmak ve Korumak + Kaliteyi Sağlamak + Eğitim (Öğrenmek ve Gelişmek) + Prensipli Olmak +  Soru Sormak (Daha farklı ne olabilir? + Nasıl olabilir?) + Çözüm Odaklı Olmak + Tabi ki Eğlenmek

Açıkça ifade etmek gerekirse çözüm formülümüzün aşağıdaki şekle dönüşmesi seneler, kuşaklar ve bir dolu deneyim sonucunda oldu. Bu arada bizdeki kuşak kavramı öyle bilinen 20 senelik döngüler değil, 3-4 senelik yarı zamanlı çalışan döngüleridir.

Çözüm = Eğitim formülümüz:

Kuruluşumuzdan bu zamana geçen 12 seneye dönüp baktığımızda ‘Hem içerde hem de dışarıda mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak’ misyonumuzu gerçekleştirdiğimizi gururla ve sevinçle söyleyebiliyoruz. Şöyle ki;

Etkinlik Alanında (Dışarda): Son 12 seneye bakarsak 2.057 adet büyüklü küçüklü etkinlikte müşterilerimize hizmet verip onların memnuniyetini sağlamış ve etkinliklerde yani dışarıda mutlu bir çalışma ortamı sağlamışız. ‘-Bu işlerde hiç mi aksilik olmadı?’ veya ‘-bunları burada anlatacak değilsiniz ya…’ diye sormuş olabilirsiniz kendinize. Biz bu yazıyı okusak bu soruları sorardık ve ‘- aman ne abartmışlar!’ derdik.  Oldu tabi ki, bir sürü aksilik oldu. Ancak mükemmeli arama yolcuğumuzda insani hatalardan ya da öngörülemeyen durumlardan kaynaklanabilen mağduriyetleri telafi edebilecek öz eleştiri ve esneklik ile uzlaşmacı çözümler ürettik. Bunun yanı sıra, yaşanan aksilikleri şirketimizi geliştirme fırsatı olarak görerek, her tarafın kazandığı sonuçlar aldığımızı bilmenizi isteriz. Bildiğiniz gibi her kriz bir gelişim ve değişim fırsatıdır. Sanırım biz bunu iyi yönetiyoruz.

Ofiste (İçeride): Bahsettiğimiz yarı zamanlı çalışan kuşaklarımız ile kocaman bir aile olduk. Aile olmayı nasıl başardığımızın cevabı ise sadece adil olmaktır. Siz de duymuşsunuzdur: ‘Çalışanlarınıza eşit davranırsanız başarıyı aşağı çekersiniz, adaletli davranırsanız yukarı çekersiniz.’ İşte bu düşünce ekip yönetiminde mottomuz idi ve bizim başarımızın sebebi aslında başarılı çalışanlardı. Zaten aile olmak adil olmayı gerektirmez mi?

Ve yine, 12 seneye dönüp baktığımızda fark ettiğimiz bir şey daha oldu. Buluşma Noktası ne 12 sene önce kurulan o şirketti, ne de hizmetleri aynı kalmıştı. Gelişmiş, dönüşmüş, farklılaşmış ve en önemlisi sürdürülebilir animasyon, performans hizmetleri ve atölyelerde uzmanlaşmıştı. Bu nedenle;

2020 senesi itibari ile Buluşma Noktası Animasyon ve Performans Hizmetleri ismi ile devam etmeye karar vererek, sloganımızı şöyle belirledik; Yapabileceklerin Sonsuz, Rutinden Çık!

Tam bugün, geçmişten bugüne yaşanan süreçte gelişen vizyonumuzu “Toplumumuzun farklı yaş grupları ve kültürel çeşitliliğine hitap ederek; sanatsal performanslar, atölyeler ve animasyon hizmetlerimiz ile onların bakış açılarını zenginleştirmek, bireysel gelişimlerine destek vermek ve böylece hizmeti alan sizlere, hizmeti sağlayan bizlere, hizmet uygulayıcıları ile son noktadaki katılımcılara fayda sağlamak” olarak tanımlayabiliriz.

Yazının başında bizi içten içe heyecanlandıran ancak yalnızca uzun vadede gerçekleştirilebilecek gizli bir misyondan bahsetmiştik, hatırladınız mı? ‘Part Time İş, Full Time Buluşma’ sloganı ile başladığımız yolculuğumuzu -gizli misyonumuzu- gizliden açık hale getiriyor ve bundan sonraki misyonumuzu aşağıda haykırıyoruz!

Misyonumuz: Üniversite okuyan ahlaklı ve erdem sahibi gençlerin, hem çalışıp hem de para kazanabilecekleri; bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri bir ortam yaratmak ve sosyal becerilerini geliştirip potansiyellerini ortaya çıkarmaları yoluyla önce kendilerine sonra da ülkemize fayda sağlamaları için yol arkadaşlığı yapmaktır. Daha kısa ve net ifade ile Buluşma Noktası ekip arkadaşlarına koçluk ve liderlik desteği vererek varoluş tatmini sağlar.

Şimdi biz; mükemmelliği arayan etkileşim yaratıcı lider kadromuzla, öncelikle 12 senelik sürecimizde bizlerle yol almayı tercih eden ve bugünkü birikimimize ulaşmamıza katkı sağlayan tüm çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize minnet ile teşekkür ediyoruz.

Hizmetlerimizi marka ve firmaların bakış açısından değerlendirerek, müşteri memnuniyeti prensibi ile sürdürülebilir etkinliklerinizde size destek vermeye ve yeni fikirler üretmek için sizlerle iş birliği yapmaya aynı heyecan ve istekle devam ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,