Talep Alma: Bizlerle irtibata geçen müşterimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayabilmek için gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikten beklentilerini dinleriz. İhtiyacın içeriğine ve zaman durumuna göre online / yüz yüze toplantı, tele konferans veya e-mail yöntemlerinden uygun olanı ile ilerleriz.

Teklif: Sözlü veya yazılı bildirilen taleplere göre teklifi hazırlar ve e-mail ile iletiriz.

Konfirme ve Sözleşme: Müşterilerimiz teklifimizi inceler, eğer şartları uygun buluyorlarsa yazılı olarak bize onay verir ve/veya bu teklife istinaden bir sözleşme imzalarız.

İş Planlama Süreci: Onaylanan iş için gerekli hazırlıkları yaparız; çalışacak ekip ve ekipmanları hazırlarız. Yarı zamanlı çalışan evrakları ve bilgileri ile süpervizör bilgileri diğer olması ihtimal araç plaka, etkinlik alanında olma saati gibi bilgileri etkinlik tarihinden en az bir gün önce müşteriye iletir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını rica ederiz.

İşin Sonuçlanması: Planlanan etkinliğin gerçekleşmesinin akabinde ilk iş günü karşılıklı onaylama ile faturayı düzenler ve işi kapatırız.